קטע:מצודות על שמואל א יג יט

מצודת דוד

"פן יעשו וגו'" - ולזה לא הניחו להיות בהם חרש ברזל

מצודת ציון

"וחרש" - אומן ברזל