קטע:מצודות על שמואל א יג יז

מצודת דוד

"המשחית" - הם אחוזי חרב מלומדי מלחמה המשחיתים בעם

מצודת ציון

"ראשים" - חלקים