קטע:מצודות על שמואל א יג טז

מצודת דוד

"יושבים" - היו מתעכבים בגבע