קטע:מצודות על שמואל א יג ד

מצודת דוד

"ויצעקו" - נאספו אחרי שאול ללכת הגלגל

"נבאש ישראל" - נמאס ישראל בעיני פלשתים כדרך שממאסין בדבר הנבאש

"הכה שאול" - אף שיונתן הכהו יחשב לשאול כי הוא המלך וכל דבר יקרא על שמו

מצודת ציון

"ויצעקו" - ענין אסיפה הבאה בצעקת המאסף