פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יג ג

מצודת דוד

"ישמעו העברים" - רצה לומר בכדי שישאלו מה זה קול השופר ידעו על ידי זה להיות נשמרים מן הפלשתים

מצודת ציון

"נציב" - ממונה העומד על ישראל לגבות המס