פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יב כ

מצודת דוד

"אתם עשיתם" - רצה לומר הלא אתם כבר עשיתם ואין להשיב אך אל תסורו מה' ויכופר העון