קטע:מצודות על שמואל א יב יח

מצודת דוד

"ואת שמואל" - על שהמליכו מלך בחייו וכאלו מאסו בו

"את ה'" - בעבור חטא שאלת המלך

"ויקרא שמואל" - על המטר כאשר אמר