פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יב יד

מצודת דוד

"אם תיראו" - רצה לומר אך אם תיראו את ה' וגו' אז כולכם תהיו אחר ה' כי הוא ילך לפניכם למלחמה ואתם תלכו אחריו

מצודת ציון

"תמרו" - מלשון מרי ומרד