פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יב יג

מצודת דוד

"אשר בחרתם" - רצה לומר הלא זהו המלך אשר בעבור התשועה שעשה בחרתם בו אחר אשר שאלתם על המלך והקב"ה הסכים על ידכם והמליכו חזרתם ובחרתם בו מעצמיכם ואם כן אחר כל זאת שוב אין להשיב ומלוך ימלוך

"ועתה הנה המלך" - אבל עתה מה שעבר אין כי הלא המלך הנה הוא מולך ועומד