פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יב י

מצודת דוד

"ויזעקו" - התפללו לה' אבל לא שאלו להם מלך ללחום מלחמתם