פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יב טז

מצודת דוד

"גם עתה" - רצה לומר ואם תשיבו לומר אם שאלת המלך רעה היתה בעיני ה' למה הסכים על ידינו על זה אשיב לכם גם עתה אחר שהסכים התיצבו וראו וגו' ומזה תשכילו לדעת דרכי ה' אשר ימלא שאלת השואל אף אם היא רעה בעיני ה' וגם אם לשואלה לא לטובה יחשב