פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יא ט


מצודת ציון

"לאיש" - לכל איש

"כחום השמש" - כאשר יתחמם השמש בגבורתו והוא חצי היום