קטע:מצודות על שמואל א יא א

מצודת דוד

"כרת לנו ברית" - לבל המית אותנו

מצודת ציון

"ויחן" - מלשון חניה