קטע:מצודות על שמואל א ט ב

מצודת דוד

"גבוה" - והיה גבוה מכל העם מן כתפו ולמעלה

"בחור וטוב" - נבחר במעשיו ויפה מראה

מצודת ציון

"משכמו" - מכתפו