פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א טז כ

מצודת דוד

"חמור לחם" - חמור אחד טעון לחם