פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויאמר" - הגדול שבהם אמר לו אם בואו הוא בהיות עמו השלום או הוא בעבור העדר השלום

מצודת ציון

"ויחרדו" - מהרו בחרדה