פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אכן" - באמת סר אלי מרירות המות

"מעדנות" - קשור בשלשלאות

מצודת ציון

"מעדנות" - ענין קשור כמו (איוב לח לא) התקשר מעדנות כימה

"אכן" - באמת