פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"החפץ לה'" - וכי רצון ה' בעולות דומה הוא כרצונו לשמוע בקולו הלא לא כן הדבר כי הנה לשמוע בקולו טוב בעיניו יותר מזבח ולהקשיב דברו טובה לפניו מחלב אילים וכפל הדבר במלות שונות

מצודת ציון

"החפץ" - ענין רצון

"להקשיב" - לשמוע