קטע:מצודות על שמואל א טו יח

מצודת דוד

"וישלחך" - הלא ה' שלחך בדרך הזה וצוך להחרימם