קטע:מצודות על שמואל א טו ח


מצודת ציון

"ויתפש" - ענין אחיזה