מצודות על שמואל א טו ז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בואך" - עד אשר תבוא לשור וכאלו מדבר מול האדם המכיר המקום