פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בואך" - עד אשר תבוא לשור וכאלו מדבר מול האדם המכיר המקום