קטע:מצודות על שמואל א טו ה


מצודת ציון

"וירב" - מלשון מריבה ומלחמה