קטע:מצודות על שמואל א ח כ

מצודת דוד

"ושפטנו" - רצה לומר עם העושק יבוא גם התועלת כי ישפוט בינינו וילחם מלחמותינו

"והיינו וגו'" - רצה לומר ואם נהיה נעשקים מן המלך נהיה אם כן ככל הגוים לא נופלים מהם