קטע:מצודות על שמואל א ח יא

מצודת דוד

"יקח ושם לו" - יקח אותם בחזקה וישימם במוליכי מרכבתו וברוכבי הסוסים ולרוץ רגלי לפני מרכבתו

"משפט המלך" - העולה על רוחו מבלי פנות אל משפט התורה

מצודת ציון

"ורצו" - ענין מהירת ההליכה