פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א ח ז

מצודת דוד

"כי לא אותך מאסו" - רצה לומר ופן תאמר איך אזדקק עוד להם אם מאסו בי כי הנה לא אותך מאסו כי הלא לא עשו דבר בלתך אבל בי מאסו ולא חפצו במשפטי התורה

"לכל אשר וגו'" - ואף להיות המשפט מסור ביד המלך