קטע:מצודות על שמואל א ח ו

מצודת דוד

"ויתפלל" - שיבוא אליו הדבור לדעת מה ישיב להם

"כאשר אמרו וגו' לשפטנו" - כי המשפט מסור הוא לשופטים לדון על פי התורה ולא למלך לדון על פי דעתו