פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א ז ו

מצודת דוד

"וישפוט" - בדברים שבין אדם לחבירו

"וישאבו מים" - רצה לומר התעוררו לשאוב ולהזיל מי דמע ושפכו בתפלה לפני ה'