קטע:מצודות על שמואל א ז ג

מצודת דוד

"לבדו" - בלא שתוף

"הסירו" - מכל וכל