קטע:מצודות על שמואל א ז א

מצודת דוד

"קדשו" - הזמינו לשמור את הארון לבל יבוא מי לראותו ולכבד ולרבץ לפניו

"בגבעה" - אשר בגבעה והוא שם מקום בקרית יערים

מצודת ציון

"קדשו" - הזמינו כמו (ירמיהו ו ד)קדשו עליה מלחמה