קטע:מצודות על שמואל א ו יד


מצודת ציון

"בית השמשי" - מבית השמש והוא שם העיר