קטע:מצודות על שמואל א ו יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"טחוריהם" - הם העפולים שהיו דומים בצד מה לטחורים