קטע:מצודות על שמואל א ו ב

מצודת דוד

"מה נעשה" - אם לשלחו למקומו

"הודיענו" - רצה לומר ואם יהיה מההכרח לשלחו הודיענו במה נשלחנו אם להניחו בעגלה ולמשכו בבהמות אם לשאתו בכתף

מצודת ציון

"ולקוסמים" - ולמכשפים