פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א ה ח


מצודת ציון

"יסוב" - רצה לומר יובא