קטע:מצודות על שמואל א ה ב


מצודת ציון

"דגין" - שם עבודת כוכבים

"ויציגו" - העמידו