קטע:מצודות על שמואל א ד כב

מצודת דוד

"ותאמר" - וחזרה ואמרה עיקר גלות הכבוד הוא בעבור כי נלקח הארון