קטע:מצודות על שמואל א ד יז

מצודת דוד

"וגם מגפה" - כי הפלשתים רדפו אחריהם והכום

מצודת ציון

"המבשר" - כל המספר חדשות בין טוב בין רע נקרא מבשר