קטע:מצודות על שמואל א ד ט

מצודת דוד

"והייתם" - רצה לומר אבל אם תהיו לאנשים אז תוכלו על כל פנים להלחם בהם לבלי היות מנוצחים לעבוד אותם ותהיו על כל פנים דומה להם בדבר הנצחון

"והיו לאנשים" - רצה לומר לגבורים ואמיצי הלב

"התחזקו" - אמרו אלו לאלו אתם פלשתים התחזקו

מצודת ציון

"לאנשים" - רצה לומר גבורים ואמיצי לב