קטע:מצודות על שמואל א ג כ

מצודת דוד

"כי נאמן שמואל" - כי לפעמים אף אם באה הנבואה למי היא חוזרת ונפסקת אבל שמואל היה מוחזק לנביא המתקיים

מצודת ציון

"נאמן" - מתקיים כמו (לעיל ב לה) בית נאמן