קטע:מצודות על שמואל א ג יב

מצודת דוד

"החל וכלה" - אז בעת לקיחת הארון יתחיל הפורעניות כי ימותו שני בניו במלחמה ההיא וכן אכלה לקיים כל דברי הנבואה

"אקים" - אתחיל לקיים דברי איש האלהים אשר דבר בשם ה'