קטע:מצודות על שמואל א ג טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ויפתח" - פתח הדלתות כמנהגו ולא הלך להגיד הנבואה לעלי כי פחד ממנו לבשרו בשורה קשה

מצודת ציון

"המראה" - מראה הנבואה