קטע:מצודות על שמואל א ג ח

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"בשלישית" - בפעם שלישית

מצודת ציון

"ויבן" - מלשון בינה