קטע:מצודות על שמואל א ג ד


מצודת ציון

"הנני" - הנה אני