קטע:מצודות על שמואל א ב יד

מצודת דוד

"בו" - עם המזלג

"הבאים" - לזבוח

"והכה" - בהמזלג ההוא הכה בכח בכיור וגו' בכדי לתחבו בבשר וכל אשר יעלה המזלג מן הבשר היה לוקח לעצמו

מצודת ציון

"כיור דוד קלחת פרור" - הם כלי בשול כיורה וקדרה וכדומה