פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א ב טו

מצודת דוד

"גם בטרם" - גם לפעמים בא קודם הקטרת האימורין בעוד שלא בשלו את הבשר ושאל בשר חי חלופי המבושל

מצודת ציון

"חי" - דבר שלא נתבשל קרוי חי