קטע:מצודות על שמואל א א כה

מצודת דוד

"וישחטו וגו'" - רצה לומר כאשר שחטו הפר הראשון הביאו את הנער אל עלי להראותו שנתקבלה תפלתו