קטע:מצודות על שמואל א א כב

מצודת דוד

"וישב שם" - הנער ישב שם עד עולם רצה לומר כל ימי עלי בכדי לשמש אותו

"עד יגמל הנער" - רצה לומר לא אזוז מביתי עד יגמל הנער ואחרי הגמלו אביא גם אותו אל בית ה' ונראה את פני ה' להשתחוות לפניו ולהודות לו על הנער היולד

"לא עלתה" - בהשנה ההיא

מצודת ציון

"יגמל" - ענין גמר ההנקה וכן (בראשית כא ח) ביום הגמל