קטע:מצודות על שמואל א א ח

מצודת דוד

"הלא אנכי" - תרגם יונתן הלא רעותי רצה לומר הלא רצוני אליך ואהבתי לך טובה היא לך מאלו ילדת עשרה בנים

"ולמה ירע לבבך" - למה יהיה לבבך נשבר מתוגיון חסרון בנים

מצודת ציון

"ירע" - ענין שבר כמו (איוב לד כד)ירע כבירים לא חקר