קטע:מצודות על שופטים כ מב

מצודת דוד

"והמלחמה" - עדת המלחמה מישראל השיגוהו ברדפם אחריהם

"ואשר מהערים" - רצה לומר ומי אשר בא מערי בנימן אל דרך המדבר להציל את מי מהם היו ישראל משחיתים גם אותו בתוך אלו הנלחמים

"אל דרך המדבר" - כי לא יכלו לחזור אל הגבעה מפני האורב

מצודת ציון

"הדביקתהו" - השיגה אותו והיה דבוק אליו