קטע:מצודות על שופטים כ לז

מצודת דוד

"והאורב החישו" - בעודם רודפים מהרו בני האורב ופשטו על העיר ונמשכו לתוכה והכו אותה

מצודת ציון

"החישו" - מהרו כמו (תהלים נה ט) החישה מפלט לי

"ויפשטו" - ענין פזור וכדרך הנלחמים

"לפי" - חדוד החרב תקרא פה