קטע:מצודות על שופטים כ ל

מצודת דוד

"כפעם בפעם" - בזה האופן שערכו בפעמים הראשונים